Privacy Verklaring

Home / Privacy Verkla

Contactgegevens:

Bedrijf:

Schnellenberg

Naam:

Frederick Schnellenberg

Website:

http://www.frederickschnellenberg.nl/

Website:

https://schnellenberg.nl/

Adres:

Spechtenkamp 312, 3607 KS Maarssen

Telefoonnummer:

+31 6 83188244

E-mail:

frederick@schnellenberg.nl

KVK:

81961227


Persoonsgegevens die wij verwerken

Schnellenberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Bedrijfsnaam

 • Locatiegegevens

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frederick@schnellenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schnellenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Schnellenberg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Schnellenberg volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 • Schnellenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Schnellenberg neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schnellenberg) tussen zit. Schnellenberg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Schnellenberg code-systems

 • Twig

 • Bootstrap

 • W3

 • Adobe Systems

 • Nikon Systems

 • Google Systems

 • Microsoft office systems

 • Mozilla Systems

 • Lenovo Systems

 • Motorola Solutions

 • Brackets Software

 • Visual Studio Code Software

 • GitHub

 • AI


AI (artificiële intelligentie (Kunstmatige intelligentie))

Schnellenberg neemt responsibility op basis van AI besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door AI (Kunstmatige intelligentie), zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schnellenberg) tussen zit. Schnellenberg controleert alle besluiten van AI, en corrigeert dit waar nodig. Schnellenberg gebruikt AI om het werkproces te versnellen en te verbeteren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schnellenberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Berichten via contactformulier

Gemiddelde 2 jaren met een max van 20 jaren

CV aanvraag

Gemiddelde 10 jaren met een max van 20 jaren

klantgegevens (zonder klantopdracht)

Gemiddelde 5 jaren met een max van 10 jaren

klantgegevens (Met klantopdracht *1)

Gemiddelde 10 jaren met een max van 20 jaren

Gasten boek

Tot vraag van verwijderen

Nieuwsbrief

Tot uitschrijving van de nieuwsbrief

Donatie

Gemiddelde 2 jaren met een max van 5 jaren

Overige persoonsgegevens *2

Gemiddelde 2 maanden met een max van 5 jaren


*1 Schnellenberg bewaart je persoonsgegevens zo lang de klantopdracht (samenwerkingen overeenkomt) loopt. Schnellenberg bewaart je persoonsgegevens na de klantopdracht (samenwerkingen overeenkomt) voorbij is nog enkele jaren. Dit voor het geval dat de klantopdracht (samenwerkingen overeenkomt) weer wordt hervat.

*2 Overige persoonsgegevens zijn gegevens die u activiteiten op onze website achterlaat.


Delen van persoonsgegevens met derden

Schnellenberg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schnellenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schnellenberg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Schnellenberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Advertenties

Schnellenberg laat advertenties zien op basis van jouw cookies instellingen. Schnellenberg heeft een eigen advertentie database en laat een derde niet de advertenties uitkiezen. Schnellenberg heeft veel eisen des betreffend advertenties. Dit om jouw veiligheid te waarborgen op een website van Schnellenberg.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schnellenberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frederick@schnellenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schnellenberg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

INFO Wil jij jouw gegevens verwijder hebben van Schnellenberg, neem dan contact op met Frederick Schnellenberg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schnellenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frederick@schnellenberg.nl

Steun ons!

Door een klein bedrag te doneren.

Onze websites

Gastenboek

Laat een reactie achter!

Laten we in contact komen

Contact